Ele­me Turun nihai sonuçları

Sayın Katı­lım­cı­lar!
Ele­me Turun son pro­to­ko­lü­nü yayınlıyoruz.

Sınıf­la­ra göre Final Turu­na geç­me puan­la­rı aşa­ğı­da­ki gibidir:

5. sınıf

6. sınıf

7. sınıf

8. sınıf

9. sınıf

10. sınıf

11. sınıf

17 puan

15 puan

15 puan

14 puan

15 puan

17 puan

27 puan

Katıl­dı­ğı­nız için teşek­kür­ler. Mekan­lar­la ilgi­li bil­gi­ler Final Turu­na yak­laş­tık­ça yayın­la­na­cak­tır. Lüt­fen gün­cel­le­me­le­ri takip edin.