Sık Soru­lan Soru­lar

Bu bölüm­de siz­ler­den e‑ortamda yol­la­dı­ğı­nız soru­la­ra yöne­lik cevap nite­li­ği taşı­mak­ta­dır.

 

  1. Yarış­ma kaç aşa­ma­dan oluş­mak­ta­dır?

Yarış­ma 2 aşa­ma­dan oluş­mak­ta olup, 1. Tur yarış­ma­sın­da (her sene belir­le­nen baraj puanı) önce­den belir­til­miş baraj puanı­nın üze­rin­de­ki her­kes 2.Tur(Final) yarış­ma­sı­na katıl­ma­ya hak kaza­nır.

 

2. Yarış­ma soru­la­rı kla­sik mi yok­sa çok­tan seç­me­li ola­rak mı yapı­lı­yor?

Yarış­ma­nın her iki saf­ha­sın­da kla­sik sınav yapıl­mak­ta­dır.

 

3. Sına­va nere­ler­de giri­lecek?

1.Tur sına­vı inter­net üze­rin­den öğren­ci­le­rin soru­la­ra uğra­şa­rak yak­la­şık 1 ay kadar bir zaman­da dili­min­de sına­va inter­net­ten giri­le­bi­lir.

 

4. Sına­vın ücre­ti var mı?

Sınav 1.Tur inter­net üze­rin­den, 2. Tur ise İstan­bu­l­’­da­ki Uğur Okul­la­rı Kam­püs­le­rin­de yapı­la­cak­tır. Sına­vın her­han­gi bir giriş ücre­ti yok­tur.