Final Turun nihai sonuçları

Jüri, olim­pi­ya­tın final turun sonuç­la­rı­nı reka­bet­çi katı­lım­cı­lar ara­sın­da özet­le­di. Olim­pi­yat sonu­cun­da 1. dere­ce­den 45 dip­lo­ma, 2. dere­ce­den 71 dip­lo­ma ve 3. dere­ce­den 77 dip­lo­ma verildi.