Olim­pi­ko 2016/17

En la ler­no­j­aro 2016/2017 la unua eta­po de la Olim­pi­ko «For­mu­lo de Inte­gr­eco» / «La tria jar­m­ilo» daŭ­ros de la 22‑a de okto­bro ĝis la 18‑a de novem­bro.

Tas­koj

La tas­koj de la unua eta­po en la angla.

La tas­koj de la unua eta­po en Espe­r­anto.

La tas­koj de la unua eta­po en la fran­ca.

La tas­koj de la unua eta­po en la hebrea.

La tas­koj de la unua eta­po en la his­pa­na.

La tas­koj de la unua eta­po en la kart­ve­la.

La tas­koj de la unua eta­po en la per­sa.

La tas­koj de la unua eta­po en la ruma­na.

La tas­koj de la unua eta­po en la rusa.

La tas­koj de la unua eta­po en la ukra­i­na.

La tas­koj de la unua eta­po en la uzbe­ka.