Final Turun tarihi

Orga­ni­zas­yon komi­te­si Final Turun tari­hi üze­rin­de anlaş­ma­ya vardı.

Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tın Final Turu 07 Nisan 2024’te yüz yüze yapılacak.

Mekan­lar ve kayıt hak­kın­da bil­gi daha son­ra verilecektir.