Ele­me Turu tari­hi­nin ertelenmesi

Sev­gi­li Olim­pi­yat katı­lım­cı­la­rı ve ebe­veyn­le­ri! Tek­nik neden­ler­le, Olim­pi­yat ele­me turu­nun baş­lan­gı­cı­nı erte­le­mek zorun­da kalacağız.

Mate­ma­tik Olim­pi­ya­tı 21 Ekim — 9 Kasım tarih­le­ri ​​ara­sın­da yapılacak.

Anla­yı­şı­nız için teşek­kür ede­riz ve sizin Olim­pi­ya­ta katı­lı­mı­nı­zı sabır­sız­la bekliyoruz!