Nihai sonuç­lar

Final Tunun nihai pro­to­ko­lü yayın­lı­yo­ruz. Olim­pi­ya­ta katıl­dıy­sa­nız, ancak sonuç yok­sa, e‑mail ile orga­ni­zas­yon komi­te­si­ni aci­len bil­gi­len­dir­me­ni­zi rica edi­yo­ruz ve ad, soyad, sınıf, ülke ve katı­lım­cı­nın kodu­nu yazınız.

Ayrı­ca dip­lo­ma­lar için bir puan tab­lo­su ekliyoruz:

I. dere­ce diplomaII. dere­ce diplomaIII. dere­ce diploma
5.sınıf444237
6.sınıf444237
7.sınıf444238
8.sınıf444238
9.sınıf444238
10.sınıf444239
11.sınıf444239