Olim­pi­yat Duyurusu

Ortak Ulus­la­ra­ra­sı  «Bir­lik For­mü­lü» / «Üçün­cü Milen­yum» İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tı her yıl 2 tur düzenlenmektedir.

Ele­me Turu

Ele­me turu onli­ne 20 Ekim — 13 Kasım ara­sın­da yapılacaktır.

Ayrın­tı­lı bil­gi turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir tarih­te mev­cut ola­cak­tır. Katı­lım için (cevap­la­rı­nı­zı gön­der­mek dahil) bil­gi sis­te­mi­mi­ze kayıt olmalısınız:

Final Turu

Olim­pi­ya­tın son final turu 2022 yılın Şubat — Mart ayla­rın­da yüz yüze yapı­la­cak­tır. Konum­lar hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da mev­cut olacaktır.