Final Sonuç­la­rı

Final turu­nun nihai sonuç­la­rı açıklanmıştır:

Final turu sonuç­la­rıy­la ilgi­li her­han­gi bir hata olma­sı duru­mun­da olimp@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta gön­de­re­rek jüri ile irti­ba­ta geçebilirsiniz.

Ödül töre­ni ile ilgi­li tüm bil­gi­ler daha son­ra yayınlanacaktır.