Final Sonuç­la­rı

Final turu­nun nihai sonuç­la­rı açık­lan­mış­tır:

Final turu sonuç­la­rıy­la ilgi­li her­han­gi bir hata olma­sı duru­mun­da [email protected]​formulo.​org adre­si­ne e‑posta gön­de­re­rek jüri ile irti­ba­ta geçe­bi­lir­si­niz.

Ödül töre­ni ile ilgi­li tüm bil­gi­ler daha son­ra yayın­la­na­cak­tır.