Ele­me Turu­nun nihai sonuçları

Sayın Katı­lım­cı­lar!

Ele­me Turun son pro­to­ko­lü­nü yayın­lı­yo­ruz. Katı­lı­mı­nız için teşek­kür ede­riz ve yak­la­şan Yeni Yılı­nı­zı teb­rik ediyoruz!

Ken­di­ni­zi pro­to­kol­de göre­mi­yor­sa­nız, bu, kişi­sel hesa­bı­nız­da gerek­li kişi­sel veri­le­ri henüz dol­dur­ma­dı­ğı­nız anla­mı­na gelir.

Final Turun tarih ve mekan­la­ra iliş­kin bil­gi­ler 2024 yılın­da yayınlanacak.