Prob­lem­le­rin çözümleri

Olim­pi­ya­tın Ele­me Turu­nun Prob­lem­le­ri­nin cevap­la­rı yayın­lı­yo­ruz. Düzen­le­me­le­re göre sonuç­la­rın 31 Ara­lık 2023 tari­hin­den önce yayın­la­na­ca­ğı­nı hatırlatırız.