Final Turu Res­mi Sonuçları

Olim­pi­ya­tın son turu­nun nihai sonuç­la­rı açıklanmıştır:

Kişi­sel veri­le­ri­niz­de her­han­gi bir hata olma­sı duru­mun­da lüt­fen der­hal e‑posta adre­sin­den jüri ile ile­ti­şi­me olimp@​formulo.​org.

Ödül töre­ni ile ilgi­li tüm bil­gi­ler daha son­ra yayınlanacaktır.