Final Turun tarihi

Orga­ni­zas­yon komi­te­si Final Turun tari­hi üze­rin­de anlaş­ma­ya vardı.

İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tı Final Turu 18 Şubat 2024’te düzen­le­necek.

Mekan­lar ve kayıt hak­kın­da bil­gi daha son­ra verilecektir.