Анонс социо­тех­ни­че­ско­го лаге­ря в Гар­бо­ло­во в авгу­сте 2019